Nguyên liệu pha chế

Hiển thị tất cả 40 kết quả

Thùng Syrup Siro Hương Sen Aumis 750ML

Original price was: 2,220,000 VND.Current price is: 1,656,000 VND.

Syrup Siro Hương Sen Aumis 750ML

Original price was: 185,000 VND.Current price is: 138,000 VND.

Thùng Syrup Siro Mãng Cầu Aumis 750ML

Original price was: 1,680,000 VND.Current price is: 1,368,000 VND.

Syrup Siro Mãng Cầu Aumis 750ML

Original price was: 140,000 VND.Current price is: 114,000 VND.

Syrup Siro Bí Đao Hisun 1000ml

Original price was: 138,000 VND.Current price is: 82,800 VND.

Thùng Syrup Mía Xanh Đường Viên Aumis 50 hủ/gói

Original price was: 840,000 VND.Current price is: 798,000 VND.

Thùng Syrup Siro Vải Aumis 750ML

Original price was: 1,680,000 VND.Current price is: 1,368,000 VND.

Thùng Syrup Siro Đào Aumis 750ML

Original price was: 1,680,000 VND.Current price is: 1,368,000 VND.

Thùng Nước Đường Pha Chế “Syrup mía xanh Aumis 1000ml”

Original price was: 750,000 VND.Current price is: 675,000 VND.

Thùng Mứt Mãng Cầu Xiêm Cô Đặc Aumis 1000ML

Original price was: 2,160,000 VND.Current price is: 1,824,000 VND.

Thùng Mứt Dâu Tây Cô Đặc Aumis 1000ML

Original price was: 2,136,000 VND.Current price is: 1,656,000 VND.

Thùng Mứt Phúc Bồn Tử Cô Đặc Aumis 1000ML

Original price was: 2,340,000 VND.Current price is: 2,280,000 VND.

Thùng Syrup Siro Caramel Aumis 750ML

Original price was: 1,920,000 VND.Current price is: 1,656,000 VND.

Thùng Syrup Siro Hạnh Nhân Nướng Aumis 750ML

Original price was: 1,920,000 VND.Current price is: 1,656,000 VND.

Thùng Syrup Siro Đường Đen Aumis 750ml

Original price was: 1,680,000 VND.Current price is: 1,368,000 VND.

Thùng Mứt Xoài Cô Đặc Aumis 1000ML

Original price was: 1,764,000 VND.Current price is: 1,464,000 VND.

Thùng Mứt Thơm Cô Đặc Aumis 1000ML

Original price was: 1,764,000 VND.Current price is: 1,464,000 VND.

Thùng Mứt Ổi Hồng Aumis 1000ML

Original price was: 1,764,000 VND.Current price is: 1,536,000 VND.

Thùng Nước Cốt Tắc Aumis 1000ML

Original price was: 1,764,000 VND.Current price is: 1,464,000 VND.

Thùng Syrup Siro Nhãn Mật Ong Aumis 750ML

Original price was: 2,220,000 VND.Current price is: 1,656,000 VND.

Thùng Nước Đường Pha Chế “Syrup mía xanh Aumis 250ml ” – Độ brix: 7.5

Original price was: 180,000 VND.Current price is: 171,000 VND.

Thùng Nước Đường Pha Chế “Syrup mía xanh Aumis 500ml ” – Độ brix: 7.5

Original price was: 348,000 VND.Current price is: 330,600 VND.

Nước Đường Pha Chế “Syrup mía xanh Aumis 500ml ” – Độ brix: 7.5

Original price was: 29,000 VND.Current price is: 27,550 VND.

Nước Đường Pha Chế “Syrup mía xanh Aumis 250ml ” – Độ brix: 7.5

Original price was: 15,000 VND.Current price is: 14,250 VND.

Syrup Siro Nhãn Mật Ong Aumis 750ML

Original price was: 185,000 VND.Current price is: 138,000 VND.

Nước Cốt Tắc Aumis 1000ML

Original price was: 147,000 VND.Current price is: 122,000 VND.

Mứt Ổi Hồng Aumis 1000ML

Original price was: 147,000 VND.Current price is: 128,000 VND.

Mứt Thơm Cô Đặc Aumis 1000ML

Original price was: 147,000 VND.Current price is: 122,000 VND.

Mứt Xoài Cô Đặc Aumis 1000ML

Original price was: 147,000 VND.Current price is: 122,000 VND.

Syrup Siro Đường Đen Aumis 750ml

Original price was: 140,000 VND.Current price is: 114,000 VND.

Syrup Siro Hạnh Nhân Nướng Aumis 750ML

Original price was: 160,000 VND.Current price is: 138,000 VND.

Syrup Siro Caramel Aumis 750ML

Original price was: 160,000 VND.Current price is: 138,000 VND.

Mứt Phúc Bồn Tử Cô Đặc Aumis 1000ML

Original price was: 220,000 VND.Current price is: 190,000 VND.

Mứt Dâu Tây Cô Đặc Aumis 1000ML

Original price was: 178,000 VND.Current price is: 138,000 VND.

Syrup Siro Đào Aumis 750ML

Original price was: 140,000 VND.Current price is: 114,000 VND.

Mứt Mãng Cầu Xiêm Cô Đặc Aumis 1000ML

Original price was: 180,000 VND.Current price is: 152,000 VND.

Syrup Siro Vải Aumis 750ML

Original price was: 140,000 VND.Current price is: 114,000 VND.

Thạch Nha Đam Aumis 1000gr

Original price was: 59,000 VND.Current price is: 50,000 VND.

Syrup Mía Xanh Đường Viên Aumis 50 hủ/gói

Original price was: 42,000 VND.Current price is: 39,900 VND.

Nước Đường Pha Chế “Syrup mía xanh Aumis 1000ml”

Original price was: 50,000 VND.Current price is: 45,000 VND.
Code điểm thưởng sẽ được xuất hiện sau 30 giây . Mọi người chờ xíu nhé !